Uchwała Nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki Antylkoholowej na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf