Uchwała Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoamani na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf