Uchwała Nr XXIV/194/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/194/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatweirdzenia "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf