Uchwała Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Pobierz tekt uchwały - format pdf