Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf