Uchwała Nr XXIV/201/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/201/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MiIejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy mtaerialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pobierz tekt uchwały - format pdf