Uchwała Nr XXV/205/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/205/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla części wsi Kuczków.

Pobierz tekt uchwały - format pdf