Uchwała Nr XXV/207/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/207/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków.

Pobierz tekt uchwały - format pdf