Uchwała Nr XXV/211/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/211/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf