Uchwała Nr XXVI/214/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/214/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz tekt uchwały - format pdf