Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/325/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym.

Pobierz tekst uchwały - format pdf