Uchwała Nr XXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. zmiany uchwały Nr XXIV/192/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Pobierz tekt uchwały - format pdf