Uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie Statutu Zwiazku Gmin Ziemi Pleszewskiej
Pobierz tekt uchwały - format pdf