Uchwała Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
 
Pobierz tekt uchwały - format pdf