Uchwała Nr XXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/187/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczystenieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz tekt uchwały - format pdf