Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Pleszewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

pobierz - format pdf