Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

pobierz - format pdf