Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz - format pdf