Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Domu Kultury w Pleszewie za 2008r.

pobierz - format pdf