Uchwała Nr XXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2008r.

pobierz - format pdf