Uchwała Nr XXVIII/239/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/239/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

pobierz - format pdf