Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

pobierz - format pdf