Uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

pobierz - format pdf