Uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat z parkowanie poajzdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania.

pobierz - format pdf