Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z GeneralnąDyrekcją Dróg Karajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania "Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

pobierz - format pdf