Uchwała Nr XXIX/251/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/251/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla części wsi Sowina.

pobierz - format pdf