Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie sprawie przystąpienia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

pobierz - format pdf