Uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr  XXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Pobierz tekst uchwały - format pdf