Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Lokalnej Grupy Działania "Wspólnie dla Przyszłości" z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf