Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Pobierz teskt uchwały - format pdf