Uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

Pobierz teskt uchwały - format pdf