Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf