Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf