Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf