Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Pobierz teskt uchwały - format pdf