Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf