Uchwała Nr XXXIV/314/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/314/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf