Uchwała Nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finasowanie operacji "Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf