Uchwała Nr XXXIV/322/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/322/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf