Uchwała Nr XXXV/324/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/324/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf