Uchwała Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r

Uchwała Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznyh prowadzonyhc przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf