Uchwała Nr XXXV/328/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/328/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcja Dróg Karajowych i Autostrad oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowościach Janków i Kuczków przy drodze krajowej Nr 11. 

Pobierz teskt uchwały - format pdf