Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r

Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie udyielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf