Zarządzenie Nr 54/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 54/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 czerwca 2010r.w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf