Uchwała Nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf