Uchwała Nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf