Uchwała Nr XXXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2,3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf