Uchwała Nr XXXVI/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf