Uchwała Nr XXXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25maja 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pobierz teskt uchwały - format pdf