Uchwała Nr XXXVI/358/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/358/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa.

Pobierz teskt uchwały - format pdf